Korleder til Frederiksberg Sogns børne- og ungdomskor

Profilbillede
dato

Frederiksberg Sogn har et børnekor og et ungdomskor. Der er omkring 60 børn og unge i de to kor. Korarbejdet blev etableret i 1984, og korene yder et værdifuldt bidrag til kirkens liv, samtidig med at mange børn og unge bliver en del af et fællesskab båret af glæden ved sang. Menighedsrådet lægger vægt på at korene er åbne for alle, som gerne vil være en del af fællesskabet.

Vores nuværende korleder har sagt ja til en spændende stilling, og derfor søger vi en ny korleder 18 timer ugentlig,

Som korleder bliver du en del af et stort og aktivt fællesskab, som rummer 5 præster, en daglig leder, en kordegn, tre organister, to kirketjenere, en kirke- og kulturmedarbejder, en kommunikations­medarbejder, en korleder, en vicevært, 10 korister, et engageret menighedsråd og mange frivillige.  Alle medarbejdere mødes hver onsdag morgen klokken 9.00, hvor kommende aktiviteter planlægges.

Sognets daglige ledelse varetages af den daglige leder, som du refererer til.

Vi tilbyder:

  • et godt kollegaskab og arbejdsmiljø
  • stor frihed til, at tilrettelægge korarbejdet med afsæt i din faglighed
  • at kirkekontorets medarbejdere hjælper med administration af til- og afmelding, og løfter efter aftale andre administrative opgaver for korlederen
  • at du er en del af sognets musikgruppe med sognets tre organister

Vi lægger vægt på, at du:

  • får korene til at præstere fagligt og trives socialt
  • fastholder korenes høje aktivitetsniveau
  • kan arbejde selvstændigt og lægge en musikalsk linje for korene
  • skaber og bruger netværk

Vi er et ressourcestærkt sogn med en bred kontaktflade og mange aktiviteter. Sognet rummer to kirker, Frederiksberg Kirke og Frederiksberg Slotskirke, og et stort menighedshus, som danner ramme om et rigt og alsidigt menighedsliv, og samtidig rummer kontorer for personale og præster.

Undervisningen af de to kor har i sæsonen 2023/24 ligget på følgende tidspunkter:

Børnekor          onsdag 17.00-18.15
Ungdomskor   torsdag 16.00-18.15

Det giver, en samlet undervisningstid på 3½ time, hvortil kommer individuel undervisning, planlægning, kontakt med forældre, koncerter, korrejser m.v. Der er ikke tilknyttet fast akkompagnement. I musikgruppen aftaler vi organisternes akkompagnement til korene i forbindelse med projekter, koncerter m.v. Den nye korleder vil, inden for de fysiske og praktiske rammer kunne få indflydelse på placeringen af undervisningen. Du kan læse mere om korene på www.frederiksbergsogn.dk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos daglig leder Lotte Rye Wæde på 61712045, organist Christian Winther Christensen 29462150 eller kontaktperson Kim Røssell på 40791664.

Lønindplacering vil, baseret på uddannelsesmæssig baggrund, ske efter forhandling med relevant organisation.

Ansøgning med relevante bilag sendes som ét samlet pdf-dokument på mail til Frederiksberg Sogn, Pile Alle 3, 2000 Frederiksberg, 9181fortrolig@sogn.dk mærket ”Korleder”.

Ansøgningsfrist er fredag den 31. maj 2024 klokken 12:00. Vi forventer at holde samtaler mandag den 10. juni 2024.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederiksberg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (18-18 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Frederiksberg Sogn, Pile Alle, 2000 Frederiksberg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 31-05-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6046112

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet