Nyheder fra Frederiksberg

10 °
Let overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Frederiksberg og omegn

Job tilbydes:
Koordinator med høje ambitioner for arbejdet med udsatte børn og unge
Vores socialfaglige koordinator har søgt nye udfordringer og derfor søger vi en ny, som i samarbejde med familieafdelingens ledelse og medarbejdere vil bidrage til, at vi kan fortsætte arbejdet med at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen for børn og unge i vores anbringelsesteam og et af vores forebyggelsesteams.I familieafdelingen har vi ansvaret for myndighedsindsatsen overfor udsatte børn, unge og deres familier i Frederiksberg kommune. Udover myndighedsafdelingen, som omfatter ca. 80 medarbejdere har familieafdelingen også drifts- og udviklingsansvaret for en række ambulante- og døgntilbud inden for børne- familieområdet.Afdelingen arbejder frem til udgangen af 2022 med en ambitiøs udviklingsplan for området, som har fokus på at sikre høj kvalitet i myndighedsarbejdet og omstilling af arbejdet til en tidligt forebyggende- og effektiv indsats samt at sikre et styrket tværfagligt samarbejde med henblik på at understøtte en fælles koordineret indsats. Vi er optaget af at stå bedst muligt rustet, til at kunne omsætte de nye regler og rammer, som kommer med reformaftalen ”Børnene Først”For yderligere informationer om Frederiksberg Kommunens strategi på børne- og ungeområdet henvises til Sammenhængende Børnepolitik 2016  og Udviklingsplan - for familieafdelingen i Frederiksberg KommuneSom socialfaglig koordinator har du ansvar for faglig ledelse og løser dine opgaver i tæt samarbejde med afdelingens øvrige koordinatorer, ledelse og medarbejdere. I det daglige arbejde refererer du til sektionslederen for team vest og anbringelse.Lidt om dig/ hvem er du?Vi søger en faglig koordinator med myndighedserfaring med solid viden om servicelovens bestemmelser særligt omkring anbringelsesområdet, forebyggende indsatser og særlig støtte til børn og unge, herunder børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Du kan være uddannet socialrådgiver, socialformidler, cand.soc.jur. og cand.jur.Du skal brænde for at yde faglig sparring og se lovmedholdelighed og god forvaltnings skik og etik som helt afgørende elementer i godt socialfagligt arbejde. Det er væsentligt, at du har lyst til at være med til at skabe positiv udvikling og sætte retning i den fælles praksis og sikre, at der bliver arbejdet systematisk læringsorienteret. Du er god til at tænke nyt, kan arbejde inddragende og anerkendende, samt have en konstruktiv og løsningsfokuseret tilgang til familierne og det tværprofessionelle samarbejde.Det er en nødvendig kvalifikation, at du er god til at formidle både mundtligt og skriftligt samt at du kan arbejde selvstændigt, struktureret og systematisk, og er god til at holde overblik og fokus. I samarbejdet med sagsbehandlerne skal du kunne indgyde ro, robusthed og drive, så du understøtter at de kan navigere under krydspres og planlægge og prioritere i de mange arbejdsopgaver.Det er en stor fordel, hvis du er velbevandret i ICS-metoden, Signs of Safety (SOS) og fag-systemet DUBU.Arbejdsopgaverne består bl.a. iFaglig understøttelse og udvikling af drift og sagsbehandlingSagsgennemgange og løbende faglig sparring med sagsbehandlerneUdvikling, optimering og implementering af arbejdsgangeBistå og kvalitetssikre oplæg til børn- og ungeudvalgetDeltage i sagsbehandlingen i vanskelige sager, samt kvalitetssikre afgørelser, formalitets- og realitetsklagebesvarelserLedelsestilsyn med fokus på læring og udvikling både individuelt og organisatoriskFacilitere gruppemøder og deltage på visitationSikre systematisk anvendelse af fx ICS-metodenIntroduktion og oplæring af nye sagsbehandlere samt undervisning og orientering om lovgivning og principafgørelserIndgå i DUBU og ICS superbrugergruppenBagvagt i Familieafdelingens sociale døgnvagtVi kan tilbydeEt spændende job med medindflydelse og -ansvar for at præge udviklingen på områdetEn varieret og udfordrende arbejdsdag, hvor tingene kan gå hurtigt, og ikke to dage er ensEn organisation, hvor faglig udvikling og et stærkt arbejdsfællesskab prioriteres højtGode rammer for et bredt tværfagligt samarbejde med barnet/den unge i centrumÅbne, dygtige og engagerede kollegaer med lyst til positiv forandringEt arbejdsmiljø i en uhøjtidelig tone, hvor vi lægger vægt på samarbejde, udvikling og faglig sparringKollegaskab og supervision med afdelingens tre øvrige koordinatorerVil du vide mere?Kontakt sektionsleder Anne-Mette Henriksen, telefon 28 98 22 28 eller familiechef Kristina Mikkelsen, telefon 26 77 65 98. Løn og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne om Ny løn. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt.Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffe– og børneattest inden ansættelse.Ansøgningsfrist og ansættelsessamtalerAnsøgningsfristen er den 19. oktober 2022 kl. 12.00Der holdes ansættelsessamtaler i uge 43 – 1. samtale den 25. oktober 2022. Evt. 2. samtale den 27. oktober 2022Stillingen ønskes tiltrådt 1. december 2022. Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.
Frederiksberg Kommune
Indrykket 21. september på JobNet
Job tilbydes:
Studentermedhjælper til agil styring og koordinering på stor og spændende it-arbejdsplads
Er du ambitiøs og har et ønske om at udvikle dine kompetencer inden for it-styring i et agilt setup. Så kom og tag del i udviklingen af fremtidens digitale, kundeorienterede og datadrevne gældsinddrivelse. Gældssystemområdet har en spændende og ambitiøs opgave, hvor vi i samarbejde med Gældsstyrelsen skal udvikle de helt rigtige it-løsninger, der understøtter Gældsstyrelsens strategi og forretningsmæssige. Vi leverer it-løsninger, der skal sikre korrekt inddrivelse af offentlig gæld. Det er en opgave, som kræver overblik, styring og et udpræget ønske om hele tiden at gøre processer og systemer lettere for sagsbehandlere i Gældsstyrelsen. Udsigt til spændende opgaver som studentermedhjælper i PMO Gældssysteme PMO Gældssystemer kontoret, hvor du bliver ansat, varetager den overordnede, samlede styring og koordinering i relation til udvikling af gældsinddrivelsessystemområdet. En af nøgleopgaverne omfatter styringsmæssig understøttelse af udviklingen af de nye it-systemer, hvilket vil sige styring, procesoptimering og løbende rapportering på fremdriften. Opgaverne løses bl.a. e er SAFe-principperne, der understøtter en overordnet struktur for vores udviklingsarbejde, og som styres af et hold dedikerede RTE’er (Release Train Engineers), der har brug for en hjælpende hånd løbende og i spidsbelastningsperioder op til og under afviklingen af PI-Planning. Vi søger derfor en studentermedhjælper, der primært skal støtte RTE-funktionen, til forskellige opgaver relateret til PI-Planning, samt andre opgaver, der understøtter styringen, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af grundlag for rapportering på fremdrift med afsæt i relevante data i Jira og Confluence. Opgaver kan være, men er ikke begrænset til: Forberede og deltage i PI Planning med en række planlægnings- og praktiske opgaver Hjælp til opsætning og prints til brug i agile møder og workshops Mødebooking og -planlægning i øvrigt Kommunikation, fx udarbejdelse af fællesmails og slides Dataudtræk, udarbejdelse af dashboards og fremdriftsrapportering i bl.a. Jira og Confluence, der støtter op om rapportering og styring på området. Du bliver en del af et dynamisk og velfungerende kontor, hvor vi hjælper hinanden og vægter samarbejde om opgaverne højt. Omgangstonen er uformel, og vi holder løbende sociale aktiviteter af forskellig karakter. Drømmejobbet for den engagerede, initiativrige og selvstændige studerende med et ønske om at udvikle sig fagligt og personligt Du er fagligt velfunderet, engageret, initiativrig og i stand til at arbejde selvstændigt med opgaver, der passer til din profil. Du studerer som udgangspunkt it, management eller kommunikation (stud. It, stud. Merc., stud. Kom. el. lign). Du interesserer dig for agil udvikling og er god til at kommunikere med mennesker på tværs af fagligheder, på skrift, såvel som i tale. Du er struktureret, har overblik over dine arbejdsopgaver, og du formår at overholde aftalte deadlines. Du trives i et travlt og dynamisk miljø, hvor tingene ændrer sig hurtigt, og hvor opgaverne varierer i både størrelse og kompleksitet. Da nogle af opgaverne er i den praktiske ende, er det vigtigt, at du også er klar på at smøge ærmerne op og give en hånd med særligt under afholdelsen af vores to-dages PI-planning-seancer. Kendskab til Jira og Confluence vil være en fordel men ikke et krav. Desuden har du et godt humør, der smitter, og en god portion gå-på-mod. Endelig ser du dit job hos os som en trænings- og læringsbane, hvor du sammen med os er engageret i din egen læring og faglige udvikling. Der er mulighed for, at du kan få adgang til kurser og certificeringer som fx Scrum master og kurser inden for agil styring. Der er derfor gode muligheder for at kickstarte din karriere i UFST efter endt studie. Om din nye arbejdsplads Vores arbejde har indflydelse på alle danskeres liv og på al offentlig finansiering i Danmark. Med stor indflydelse følger et stort ansvar, hvorfor vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og vi skal være dybt fagligt specialiserede, samtidig med at vi har øje for hele samfundets behov – det er her, din faglighed og faglige udvikling kommer ind i billedet. Vi hjælper hinanden og arbejder sammen for hele tiden at øge kvaliteten af alt, hvad vi gør. Kernen i vores arbejde er høje ambitioner, et fælles mål om integritet og transparens, hvorfor der er stort fokus på optimal ledelse og udvikling af samtlige ansatte, professionelt såvel som menneskeligt. I kontoret PMO Gældssystemer har vi en uformel omgangstone, og da vores daglige sparring medarbejdere imellem er en forudsætning for skabelsen af gode løsninger, er vi alle på lige fod i kontoret. I kontoret er vi pt. 14 medarbejdere og i Gældsinddrivelsesområdet ca. 240 medarbejdere, herunder både interne medarbejdere og eksterne konsulenter. Vi har mange forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde meget højt. Vi bor i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg lige ved Flintholm Station og har gratis fitnessrum i kælderen. Kontakt og ansættelsesvilkår Send din ansøgning sammen med CV og eventuelt yderligere materiale via linket ”Søg stillingen” senest den 2. oktober 2022. Vi holder samtaler i uge 40. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef for PMO Gældssystemer, Martin Larsen, på telefon 72 38 41 75 eller RTE, Lotte Bistrup, på telefon 72 38 41 60. Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes organisation – Det Statslige Område og Cirkulære om organisationsaftalen for Kontorfunktionærer, laboranter, IT-medarbejdere (HK) i Staten. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdstiden er gennemsnitlig 15-20 timer om ugen med mulighed for fleksibilitet i eksamensperioder. Tiltrædelse vil være den 1. december 2022 eller før efter aftale. Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen
Skatteforvaltningen, Frederiksberg
Indrykket 19. september på JobNet
Job tilbydes:
Handicaphjælper - ca. 15 timer om ugen
Er du fleksibel, omgængelig og søger du et meningsfuldt deltidsarbejde, der passer godt sammen med eksempelvis studie, kunsterarbejde eller anden selvstændig virksomhed? I så fald kan det være, du er en af mine næste handicaphjælper. Jeg heder Isak, jeg der har muskelsvind og jeg er kørestolsbruger. Derfor søger jeg en handicaphjælper på deltid. Du vil blive en del af et selvafløsende team af 4 fortrinsvis yngre handicaphjælpere, der deler en vagtplan indbyrdes. Jeg kan klare mig selv det meste af tiden, men jeg har brug for hjælp, når jeg skal ud af stolen (påklædning, bad, toilet osv.) samt til husopgaver. Jobbet er lidt særligt, da der er en del korte ’vagter’, typisk ca. 1,5-2,5 timer morgen middag og eftermiddag. Derudover er der nogle længere aftener på 4-5 timer, hvor du ikke vil være 'på' hele tiden men til rådighed med fuld løn.  Den stilling, der er åben nu, har vagter fordvagter på aftener, eftermiddage og n morgen. Herudover er der der arbejde eftermiddag og aften hver anden weekend. Jeg lever et aktivt liv med fuldtidsarbejde, fritidsaktiviteter, rejser og møder ude i landet. Så udover de korte vagter kommer herudover hjælp i forbindelse med byture og fester, ture ud af byen og andre arrangementer. Det giver en muligheder for flere timer udover de faste – som selvfølgelig bliver aftalt i så god tid som muligt. For at komme i betragtning er det en forudsætning At du er pligtopfyldende og stabil og holder tider og aftaler At du kan få en hverdag med mange korte arbejdstider på et par timer ad gangen til at hænge sammen med, hvad du ellers laver At du er fleksibel, og parat på at hjælpe med at løfte en fælles opgave, eksempelvis når en kollega er syg At du er tager ansvar for et antal faste vagter i hverdagene og er indstillet på at have arbejde i weekenderne At du er forholdsvis stærk, og ikke for lille, da jeg skal have hjælp til forflytninger og ikke anvender lift Herudover lægger jeg vægt på, at du Er omgængelig, at kemien imellem os passer og du har en god situationsfornemmelse Er god til huslige opgaver og har blik for, nor noget skal laves. Er routineret i køkkenet (jeg er selv entusiastisk fritidskok og bruger typisk hjælperen til en ’køkkenslave’ der står for at skære ting i stykker, løfte gryder, vaske op osv.)  Jeg kan (udover lønnen, som er på niveau med en sosu-assistent) tilbyde en arbejdsplads, hvor jeg lægger vægt på at det er rart at komme, og som også kan være fleksibel i forhold til din dagligdag. Der kan være ca. 15 faste timer ugentligt - afhængig af om jeg ansætter en eller to i denne omgang. Dertil kommer mulighed for flere timer i forbindelse med ekstraaktiviteter - som du selvfølgelig kan sige både ja og nej til. Hvis du er interesseret, så skriv til på email og fortæl, hvorfor du vil passe godt til jobbet. Skriv derudover lidt om, hvilke af de nævnte arbejdstider, der passer godt for dig. Send også dit CV. English speakers: You're welcome to apply provided you communicate well in English.
Isak Kornerup Houe
Indrykket 20. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk