Nyheder fra Frederiksberg

7 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Frederiksberg og omegn

Job tilbydes:
Proceskonsulent med passion for DevOps og forandringsledelse
Brænder du for agil it-udvikling og -drift, og har du hands-on-erfaring som proces­konsulent, forandringsleder eller lignende? Vil du være med til at understøtte udviklingen af Skatteforvaltningens nye it-løsninger og sikre samarbejde, fremdrift og transparens mellem organisation og udviklingsprojekter? Så er du måske den kollega, vi søger i DevOps-kontoret. DevOps-kontoret understøtter agile it-udviklingsprojekter ved at levere en release pipeline og en platform til Continuous Integration and Delivery (CI/CD). Derudover yder kontoret hjælp og rådgivning til projekter og organisation ift. brugen af pipeline, platform og DevOps-mindset og -praktikker. Vi har et tæt samarbejde med dels den øvrige afdeling med 200 mand dedikeret til infrastruktur drift med stort setup på hele infrastrukturen og dermed masser af viden og kompetencer at trække på og lære fra og dels med nogle af samfundets mest spændende projekter. Din funktion i DevOps-kontoret Du skal være med til at forankre DevOps i Skatteforvaltningen og sikre, at kontoret understøtter forretningens og udviklingsprojekternes behov. Dine ansvars­områder vil bl.a. være at: Synliggøre og forankre DevOps i Skatteforvaltningen, bl.a. ved at holde oplæg om DevOps og kontorets serviceydelser for kontorer og udviklingsprojekter. Være kontaktperson og repræsentant for kontoret ift. onboarding af projekter på DevOps toolchain, platform samt DevOps mindset og praktikker. Udvikle og implementere processer, der understøtter compliance mellem DevOps-praktikker og generelle organisationskrav. Af mere konkrete opgaver er der pt. tale om: Udarbejde og drive et DevOps uddannelseskoncept i samarbejde med resten af kontoret. Planlægge og drive allerede veletableret DevOps Communities of Practice. Understøtte kontorets interne drift med planlægning og facilitering af tilbagevendende kontorevents (kontormøder/Kontorets dag/Innovationsdage o.lign.) Bistå teamet med facilitering af Scrum-events (f.eks. daily stand-up). Vi går efter det, der giver værdi, og du har derfor stor indflydelse på, hvordan du går til arbejdet og løsningerne. Dine kompetencer og erfaring Du har en relevant videregående uddannelse samt erfaring fra it-udvikling eller -drift, agile udviklingsprocesser og gerne DevOps. Du har erfaring med forandringsledelse og processer, ligesom du brænder for implementering af DevOps i en kompleks organisation. Du er nysgerrig på, hvad teknologiske værktøjer har at byde på (som f.eks. GitHub, Jenkins, Rancher) og søger selv viden indenfor feltet. Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale. Vi lægger vægt på, at du har et stærkt drive, at du er nysgerrig og handlekraftig og sikrer fremdrift i din opgaveløsning. Du har gode samarbejdsevner, er en engageret og god kommunikator og facilitator, og du formår at skabe en professionel feedback-kultur. For at få succes i stillingen er det en fordel at du har kendskab inden for et eller flere af emnerne: DevOps. Agile (Scrum, SAFe). ITIL. Forandringsledelse. Ansøgning og kontakt Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest søndag den 31. oktober. Spørgsmål besvares gerne af Michael Vork Larsen på telefon 72 37 18 68. Der vil indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Der vil blive afholdt 1. samtaler løbende. Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted bliver indtil videre Osvald Helmuts vej 4, 2000 Frederiksberg. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
Skatteforvaltningen, Frederiksberg
Indrykket 15. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Ekstern lektor i Business & Development Studies
En stilling som ekstern lektor inden for Business and Development Studies ved Department of Management, Society and Communication (MSC) er ledig til besættelse d. 1. december 2021. Der er tale om en midlertidig deltidsstilling, som er tidsbegrænset for tre år, med mulighed for 2 forlængelser af tre års varighed. MSC’s forskning og undervisning relaterer sig til de dynamiske forhold, der eksisterer mellem erhvervslivet og samfundet og en ansvarlig ledelse af disse. MSC mobiliserer en vidtrækkende ekspertise inden for ledelsesområdet og erhvervslivet såvel som human- og samfundsvidenskab. Dette er organiseret i tre indbyrdes forbundne forskningsmiljøer: CBS Sustainability; Centre for Business and Development Studies; the Communication, Organisation and Governance Research Cluster.Stillingen omfatter * Undervisning indenfor virksomheder i ulande (på engelsk: business and development studies) inden for ’CSR og governance’ med fokus på kandidatprogrammet indenfor samme felt (MSc BLC Business & Development Studies) * Online undervisning – blended learning * Vejledning af de studerende * Udarbejdelse af undervisningsmateriale og eksamensopgaver * Deltagelse i eksamenKvalifikationer Kvalifikationskravet er relevant kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer som fx særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Det ses gerne at ansøgeren har en ph.d. grad og derudover lægges der vægt på praktisk og relevant undervisningserfaring. Undervisningsmæssige kvalifikationer vil indgå i bedømmelsesgrundlaget. Ansøgeren skal desuden beherske engelsk i skrift og tale.Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten: * Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, * Eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.Ansættelsesforhold Løn og ansættelse sker i henhold til Aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under undervisningsministeriet. Antallet af arbejdstimer er max 500 timer pr. studieår og kan variere efter behov i de enkelte semestre. Timetallet fastsættes to gange om året og aflønning sker på baggrund heraf. I forbindelse med ansættelse som ekstern lektor må den kommende medarbejder være villig til at gennemgå et pædagogisk instruktionskursus arrangeret af CBS (kun såfremt der ikke kan dokumenteres pædagogisk uddannelse i løbet af det første ansættelsesår) samt deltage i lærermøder.Yderligere oplysninger Hvis du vil vide mere om stillingsindhold er du velkommen til at kontakte lektor Søren Jeppesen, sj.msc@cbs.dk.Din ansøgning Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning med oplysninger om tidligere beskæftigelse, eksamenspapirer, CV samt yderligere bilag. Oplysning om tidligere relevant undervisningsvirksomhed – herunder varighed – skal fremgå af ansøgningen. Dokumentation heraf samt dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer og andre særlige kvalifikationer skal vedlægges ansøgningen. Ansøgere bedes vedlægge resumé på engelsk af dansksprogede publikationer (omfang: 10-15 linjer) af hensyn til evt. engelsksprogede medlemmer af bedømmelsesudvalget. Ansøgninger behandles i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen). Ansøgere bedes medsende en eventuel publikationsliste med en angivelse af, hvilke arbejder der ønskes bedømt.Du kan finde yderligere information om CBS og instituttet på www.cbs.dk.Ansøgningsfrist: 03-11-2021CBS er et unikt erhvervsuniversitet med en høj andel af udenlandske ansatte og studerende. CBS har ca. 644 undervisnings- og forskningsårsværk, 192 ph.d.-studerende og 724 administrative årsværk. Ca. 20.422 studerende er fordelt på bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.- og Executive-programmer, der udbydes på dansk og engelsk. Vores videnskabelige medarbejdere tæller internationale eksperter inden for de klassiske forretningsdiscipliner, men også i filosofi, historie, psykologi, sociologi, jura, politik, informationssystemer og kultur. 
Copenhagen Business School
Indrykket 19. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Sygeplejerske i Den Kommunale Hjemmepleje på Frederiksberg
En skøn arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og udvikling, hvor arbejdsopgaverne er spændende og to dage er aldrig ens. Kom og bliv vores nye kollega.Du bliver en del af et team der arbejder tværfagligt med helhedsorienterede og sammenhængende borgerforløb.Vi søger en sygeplejerske kollega til vores område, der er placeret centralt på Frederiksberg.Vi arbejder i toholdsskift med primært dagvagter og et begrænset antal aftenvagter (med mulighed for nattevagter), og weekendvagt hver 4. weekend.Stillingen som hjemmesygeplejerske er både spændende og udfordrende, med udviklingsmuligheder og karriereforløb. Som hjemmesygeplejerske bevæger du dig dybt ind i borgerens kontekst, arbejder selvstændigt, alsidigt og kreativt, og følger borgeren gennem et helt behandlingsforløb.Vores område er kendetegnet ved at ledelsen består af 5 sygeplejersker, med fokus på tværfaglighed, herunder monofaglighed. Der er fire specialister i sygeplejegruppen, henholdsvis på sår, demens, palliation og psykiatri-området. Tværfagligt styrkes arbejdet blandt andet ved, at vi netop har ansat en læge og farmaceut til at løfte kompetencerne i alle faggrupper.Der arbejdes med personlig og tæt ledelse, med arbejdsmiljøet i fokus.Vi arbejder ud fra kerneopgaven (vores grundforståelse og tilgang) som indeholder følgende:”Ud fra en rehabiliterende tilgang støtter vi borgeren i at forblive tryg og aktiv i eget hverdagsliv længst muligt i alle livets faser ved at forebygge, bistå med praktisk hjælp, personlig pleje og behandling i et tæt samarbejde med borger og dennes netværk.”Vi tilbyder et område med fokus på:Et arbejdsmiljø hvor trivsel, worklife balance og godt kollegaskab er en prioritet og værdier som respekt og loyalitet er i højsædetEt tæt samarbejde med andre faggrupper og aktørerIndividuelt oplæringsprogram med mentorordningDet tværfaglige samarbejde som er i en konstant udviklingDig som sygeplejerske og udvikling af din sygepleje til borgeren.Vi ønsker nye kollegaer som:Har et par års bred klinisk erfaring – gerne inden for hjemmesygeplejen (ikke et krav)Har lyst til at lære og lære fra sig hos både kolleger, studerende og eleverKan lide at gå forrest, undre sig og byde ind med nytænkningHar et godt overblik og holder tungen lige i munden, da der til tider er mange bolde i luftenEr en god sparringspartner, som brænder for at arbejde tværfagligt og bidrager aktivt til et miljø, hvor samarbejdspartnere og faggrupper bliver hørt med borgeren i centrum.Det er et krav, at du har kørekort, da funktionen som hjemmesygeplejerske indbefatter det at køre bil ved nødkald. Dog er cyklen det primære transportredskab.Introduktionen foregår på flere niveauer. Vi har en fastlagt intro ved start, men også individuel oplæring i forhold til kompetencer. Den er niveau inddelt i 3 niveauer. Målet er en tryg og behagelig oplæring, med en fast mentor.Dit timeantal fastsætter vi sammen. Mødetiden i dagvagt er fra kl. 07:30 til 15:00, enkelte dage alt efter timeantal til kl. 15:30, der vil desuden indgå tre aftenvagter i tidsrummet kl. 15:30-23:00 eller kl. 12:00-19:30 pr. måned. Hver tredje uge varetager område 20 nødkaldsbil fra kl. 07:00, i den forbindelse vil der være mødetid enkelt dage fra kl. 07:00. Hvis du ønsker flere aftenvagter/nattevagter er dette også en mulighed. Der er mange kombinationsmuligheder.Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos teamleder Jeannette Flatau på mail: jefl01@frederiksberg.dk eller tlf.: 3821 3266, teamleder Christina Andersson på mail: chan20@frederiksberg.dk eller tlf.: 3821 3257, temaleder Lis Nathalie Zocchetti på mail: lise04@frederiksberg.dk eller tlf.: 3821 3334 eller områdeleder Thomas Norman Svendsen på mail: Thsv03@frederiksberg.dk eller tlf.: 2898 3351. Du er også velkommen til at komme forbi til en uforpligtende snak.Ansøgningsfristen er søndag den 14. november 2021 kl. 23:59. Vær opmærksom på at vi skal bede dig fremvise straffeattest og medbringe kørekort ved ansættelsessamtalen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til aftale mellem DSR og Frederiksberg Kommune.Hvis du er i tvivl om hvad stillingen indeholder eller har spørgsmål om arbejdstider, arbejdsforhold etc. må du endelig ringe til os. Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.
Frederiksberg Kommune Hjemmeplejen
Indrykket 18. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk