Forebyggelsesinspektør til Hovedstadens Beredskab - Styrk sikkerheden og skab tryghed

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

I landets største kommunale beredskab er vores fornemmeste opgave ikke blot at slukke ildebrande – vi skal også forebygge at ulykken sker. Derfor er vores ambition at udvide vores korps af dygtige inspektører, som skal stå i spidsen for at forbygge skader på vores borgere, natur og ejendom i ejerkommunerne.

Forebyggelse og Rådgivning er det område i Hovedstadens Beredskab som udfører myndighedsopgaven med at gå brandsyn, står for kursusvirksomheden, rådgivningsopgaver og andre forebyggende aktiviteter.

Området består af ca. 35 medarbejdere, som er en blanding af rådgivere, inspektører, forretnings- og uddannelseskonsulenter, administrative medarbejdere, m.fl. Herudover er der en række instruktører både på fuldtid og deltid.


Dine arbejdsopgaver

Vores ca. 3.500 årlige brandsyn er et vigtigt element af brandforebyggelse og er en af de måder, vi hjælper hovedstadens virksomheder og institutioner til en sikker hverdag og nat.

Som forebyggelsesinspektør er din primære opgave at gennemføre brandsyn samt klæde borgere, virksomheder og institutioner på til at forebygge brand og kunne agere konstruktivt i krisesituationer. 

En stor del af vores kontaktflade er med borgere, hvor brandsikkerhed som regel ikke er den primære del af deres arbejde. Vi søger derfor dig, der kan kommunikere beredskabsfaglig viden troværdigt og i øjenhøjde.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indebære:

 • Sikre brandsikkerhed gennem tilsyn på brandsynspligtige steder.
 • Ekstern og intern undervisning, herunder sparring og kvalitetssikring.
 • Øvelsesplanlægning og evaluering.
 • Bistå i udarbejdelse af beredskabsplaner.
 • Udvikling af koncepter til understøttelse af afdelingens aktiviteter.

 

Dine kvalifikationer

Du brænder for at styrke borgere i krisesituationer med din viden og de erfaringer du har gjort dig – om det er gennem en uddannelse eller fra en baggrund i redningsberedskabet.

Du kan se dig selv i rollen som myndighed, hvor du vejleder inden for gældende rammer og lovgivning, samtidig med at du motiverer til en sund sikkerhedskultur. 

Du har en drivkraft, der bidrager til at udvikle afdelingens metoder og arbejdsgange. Din faglige indsigt anvender du til at sparre med ledere og kollegaer om konkrete sager, anvendelse af gældende lovgivning og gode afgørelser. Vi har en forventning om, at du skriftligt formulerer dig korrekt og let forståeligt, så dine afgørelser er præcise og forståelige.

Det er en fordel, hvis du:

 • Har bestået Brandteknisk Grunduddannelse (BGU) og/eller Brandteknisk Videreuddannelse (BVU).
 • Har erfaring med at gå brandsyn efter BEK 2341.
 • Har arbejdet med undervisning og kan formidle til en bred målgruppe.
 • Har indsigt i den beredskabsfaglige verden gennem f.eks. værnepligt i Beredskabsstyrelsen.

Vi lægger i øvrigt vægt på at du:

 • Er selvstændig og proaktiv i din opgaveløsning.
 • Er en holdspiller.
 • Er kvalitetsbevidst og lægger stor stolthed i at yde den bedste hjælp og vejledning.
 • Er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation. 
   

Vi tilbyder 

En dynamisk hverdag hvor du får en stor kontaktflade med alt fra institutionsledere til sikkerhedsansvarlige i større virksomheder. Du vil også møde en samarbejdskultur, hvor vi sparrer og bruger hinanden til at styrke og løfte hinandens faglighed.   

Vi lægger stor vægt på den faglige og personlige udvikling af den enkelte medarbejder, såvel som det samlede team. Du vil mærke, at Hovedstadens Beredskab som arbejdsplads, har fælles mål i at sikre tryghed for borgere og virksomheder og at hele organisationen løfter i flok på denne opgave.Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst indgået med KL. 

Har du ikke allerede en BVU, regner vi med, at du gennemfører den inden for en periode på 2-4 år, så du også med tiden vil kunne varetage mere komplicerede brandsyn.
 


Ansøgning

Der er ansøgningsfrist til stillingen den 09-06-2024

Vi forventer at afholde samtaler i uge 25/2024.

Har du spørgsmål til opslaget, er du velkommen til at kontakte områdeleder Maria Kiel på +4521326156.

 

Om Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab er Danmarks største beredskab med cirka 800 medarbejdere og frivillige. Beredskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

Vi dækker 8 kommuner og ca. 1 mio. borgere, og vores ambition er at være på forkant med udviklingen af fremtidens beredskab og være en stærk medspiller i forhold til kommunernes visioner om at skabe tryghed og robusthed til gavn for borgerne.

Hovedstadens Beredskab ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederiksberg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Hovedstadens Beredskab, Howitzvej, 26, 2000 Frederiksberg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 09-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052024

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet