Contract Manager til Indkøb på CBS

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

CBS søger en Contract Manager til styring af FM og soft-services.

CBS vil sætte yderligere fokus på kontraktstyring. Derfor er der oprettet en stilling i Procurement til styring af kontrakter, primært på FM-området. Du bliver en del af et team på 4 udbudsjurister og Indkøbschefen. Procurement er en del af HR/Legal.

Der er, som udgangspunkt, tale om styring af følgende områder og kontrakter m.fl.:

 • Kantine og Catering
 • Rengøring
 • Håndværkere
 • Renovation
 • Udearealer
 • Planter
 • Kontorhold
 • Kaffe
 • Rejser
 • Hotelaftaler
 • Møbler

Stillingen indebærer ansvaret for opfølgning på de eksisterende leverandører, samt brugergrupper internt på CBS. Ligeledes vil der være ansvar i forbindelse med genudbud, forlængelser og andre kontraktforhandlinger, typisk i tæt samarbejde med en udbudsjurist.

Derudover er der opgaver med løbende bistand til brugere på CBS og besvarelse af diverse spørgsmål, ligesom CBS’ intranet skal holdes ajour med diverse relevante oplysninger, links mv.

Det er i høj grad muligt at tilpasse stilling til de relevante kvalifikationer som du kommer med. Hvis du har erfaring og evner inden for udbud, kan du være mere selvkørende i denne del af processen, hvis ikke, vil der være en kollega inde over.

Der vil være et tæt samarbejde med CBS’ Ejendomsafdeling (EDA), når der er tale om styring af kontrakter og leverandører på FM-området. På rengørings- og kantinekontrakterne vil du være ansvarlig for driftsudvalg og faste møder med leverandører og brugere. De endelige snitflader med EDA er ikke afklaret og vi ønsker, at du kommer med input og en holdning til hvordan det bedst tilrettelægges.

Styring af de enkelte områder og kontrakter er ikke fastlagt. Derfor vil det være en del af jobbet, at forme og tilpasse styringen og processerne ud fra de behov der identificeres. Kadence af møder og andre tiltag fastlægges løbende og ud fra et fornuftigt ressourceforbrug hos os og i organisationen.

Lang erfaring eller uddannelse er ikke afgørende. Vi vægter højest, at du har en interesse for direkte dialog med både eksterne og interne parter. Forståelse for kontrakter og de juridiske forhold er også en fordel, om end der er god hjælp at få fra kollegaerne.

Alle uddannelsesbaggrunde, herunder både HK og AC kan komme i betragtning. Nyuddannede opfordres også til at søge.

CBS kan tilbyde en moderne og fleksibel arbejdsplads. Der er mulighed for hjemmearbejde i mindre omfang, og altid stort hensyn til forpligtelser uden for arbejdet. I teamet er vi sociale og tager på teamdage med jævne mellemrum, hvor vi alle byder ind med indholdet, både fagligt og socialt.

CBS HR/Legal består af cirka 53 medarbejdere, der med forskellige faglige baggrunde varetager rådgivning og sagsbehandling på tværs af CBS inden for HR og forskellige juridiske områder. Afdelingens overordnede mål er sammen med kollegaer på tværs af organisationen at sikre forretningsmæssigt brugbare og juridisk holdbare løsninger, som muliggør, at CBS lever op til sit formål som universitet, er compliant og værner om sit omdømme bedst muligt.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation, med en indplacering og aflønning afhængig af kvalifikationer og erfaring. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle personlige tillæg. Ansættelsen er 37 timer om ugen.

Rekrutteringsprocessen
Copenhagen Business School inviterer alle kvalificerede kandidater til at søge stillingen. Et ansættelsesudvalg vil vurdere ansøgningerne og indkalde et udvalg af kvalificerede kandidater til samtale.

Et af CBS’ strategiske mål er at fremme mangfoldighed og diversitet i vores organisation. Derfor bestræber vi os på en ansættelsesproces, der mindsker potentiel bias. Vi opfordrer derfor ansøgere til ikke at inkludere foto eller unødvendige oplysninger om personlige forhold i ansøgningen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillings indhold er du velkommen til at kontakte Indkøbschef, Kristian Kornum, 2684 1296 og krk.legal@cbs.dk

Samtaler forventes afholdt løbende i marts og de to første uger af april.

Du søger stillingen online ved at åbne linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter ansøgning sammen med eksamenspapirer og CV.

Ansøgningsfrist: 25-03-2024

WE TRANSFORM SOCIETY WITH BUSINESS

CBS er et globalt anerkendt business universitet med dybe rødder i den nordiske, socioøkonomiske model. Vi har et bredt fokus på erhvervslivets og samfundets udfordringer i det 21. århundrede. Derfor har vi en samlet portefølje af tværfaglig forskning og uddannelse af høj kvalitet, der har styrket generationer af fagfolk og ledere i den private sektor og andre steder.

Universitetet ligger på Frederiksberg og har ca. 21.000 fuldtids- og deltidsstuderende, 760 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere, 210 ph.d.-studerende og 680 administrative medarbejdere samt en portefølje af bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.-og efter-/videreuddannelser udbudt på både dansk og engelsk.

Med vores globale profil følger en forpligtelse til at bidrage til udviklingen af transformative kompetencer hos studerende, kandidater og virksomhedsledere gennem vores uddannelsesaktiviteter og muligheder for livslang læring. Komplekse udfordringer kræver en fælles indsats, og derfor fokuserer vores strategi på at styrke nuværende og starte nye partnerskaber med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederiksberg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Copenhagen Business School, Solbjerg Plads, 2000 Frederiksberg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6004592

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet