Børne- og ungedirektør

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Som direktør i en af landets største kommuner får du på den ene side størrelse og kapacitet til at være ambitiøs og retningssættende i forhold til den strategiske udvikling af børne- og ungeområdet. Samtidig vil du på den anden side på grund af den geografiske tæthed også opleve en nærhed, en fællesskabsfølelse og en lokal tilknytning, som du ikke vil finde mange andre steder. Frederiksberg Kommune er kendetegnet ved et højt ambitionsniveau på børne- og ungeområdet, og du får som direktør rig mulighed for at udvikle og præge et af de centrale kommunale velfærdsområder.

Det er en veldrevet kommune, der er kendetegnet ved at have mange dygtige og engagerede medarbejdere og ledere i hele organisationen. Kommunens skoler og dagtilbud har høj faglig kvalitet, og på familie­området er der budgetoverholdelse, samtidig med at Social- og Boligstyrelsens taskforce har bedømt sags­behand­lings­kvaliteten positivt. Det politiske klima er samarbejdsorienteret, konstruktivt og respektfuldt. Kommunalbestyrelsen har en stærk samarbejdskultur og -tradition, hvor man vil hinanden og derfor skaber gode fælles løsninger til gavn for kommunens borgere. Både i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen er der en stor passion for børne- og ungeområdet.

Med reference til kommunaldirektøren får du ansvar for at betjene to politiske udvalg og bidrage til et tredje. Der er i alt 3.780 medarbejdere (2.600 årsværk) på området, og den samlede økonomi er på ca. 1,7 mia. kr. Du indgår i en direktion med i alt fire medlemmer.

Du vil komme til at stå i spidsen for at løfte nogle væsentlige strategiske indsatser som f.eks. ’Fremtidens Skole 2030’ og implementeringen af ’Strategi for kvalitet i dagtilbud’. Du vil også skulle håndtere en række centrale, komplekse og strategiske udfordringer. Dette drejer sig bl.a. om at håndtere de store økonomiske udfordringer, der (også) kendetegner Frederiksberg, styrke det tværfaglige samarbejde, sikre, at flere børn trives og kan rummes i de almene skoler og dagtilbud, sætte en strategisk og operationel ramme omkring arbejdet med at tiltrække og fastholde arbejdskraft og fortsat arbejde med at udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen på familieområdet. Du kan læse meget mere om muligheder og udfordringer i jobprofilen.

Vores forventninger
Frederiksberg Kommune forventer, at du som ny direktør med afsæt i en relevant videregående uddannelse har solid erfaring med ledelse på et strategisk niveau i større politisk styrede organisationer. Vi forventer, at en del af denne erfaring er en relevant kommunal erfaring.

Du har haft et ledelsesansvar fra et eller flere af de områder, som du bliver ansvarlig for, og du har solid erfaring med økonomistyring. Du er fagligt dygtig, du har ’styr på’ sagerne, og du behersker de klassiske embedsmandsdyder, uden at det bliver unødigt stift og ufleksibelt. Du har både i ord og handling en høj faglig og personlig integritet, som understøtter den kultur, som Frederiksberg Kommune gerne vil kendes på.

Yderligere information
Ansøgningsfristen er den 7. januar 2024. Du kan søge stillingen via Genitors hjemmeside: www.genitor.dk.

Vi har udarbejdet en uddybende job- og personprofil, hvor du kan finde yderligere information om stillingen, forventningerne og processen. Du kan finde profilen her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte partner i Genitor Jens Marcussen på tlf. 3141 0587 eller jm@genitor.dk eller kommunaldirektør Nina Eg Hansen via sms på 2516 1203.

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af hovedstaden.

Vi er en moderne kommune, der betjener 105.000 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap. 
Frederiksberg Kommunes ledelsesgrundlag sætter en tydelig retning for god ledelse. Læs om de grundlæggende værdier for god ledelse og de tre centrale spørgsmål, som alle ledere i Frederiksberg Kommune skal arbejde med

Frederiksberg er en levende by med et dynamisk bysamfund. Byens sjæl bygger på vores historie og klassiske arv og er med til at præge den spændende udvikling af Frederiksberg som en grøn, sund og pulserende del af Hovedstaden.
Vi er en moderne kommune, der betjener 104.305 borgere. Frederiksberg Kommune ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederiksberg Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Frederiksberg Kommune, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955499

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet