Udviklingen af Frederiksberg Hospital starter i 2027 med grønne byrum og kulturtilbud

Foto: Frederiksberg Kommune.
dato

Udviklingen af Frederiksberg Hospital går i gang i 2027

Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden har indgået en aftale, der sikrer, at udviklingen af Frederiksberg Hospital kan begynde i 2027. Dette sker på trods af forsinkelser på Nyt Hospital Bispebjerg. Udviklingsplanen for området hedder 'Gro det nye af det gamle'.

Borgmester Michael Vindfeldt ser frem til den forestående byudvikling. Området vil blive præget af blandede boligformer, grønne byrum, en central park samt butikker, cafeer, restauranter, kultur- og idrætstilbud. Målet er, at området skal blive et fyrtårn for grøn omstilling og bæredygtigt byggeri.

Trinvis overtagelse af Frederiksberg Hospital

Region Hovedstaden vil ikke overdrage hele hospitalets område på én gang. I stedet er der lagt en flytteplan, der indebærer en trinvis overtagelse fra andet halvår af 2027. Frederiksberg Kommune vil således overtage mindre områder fra 2027 og fremad. Kommunen vil kun betale for områderne, når hospitalsfunktionerne er endeligt fraflyttet.

Midlertidige aktiviteter i Frederiksberg Hospitalsområdet

Mens udviklingen af Frederiksberg Hospital venter på at komme i gang, vil området blive brugt til en række midlertidige aktiviteter. Der vil være en udendørs udstilling og fremtidsbilleder, der beskriver udviklingsplanen. Derudover vil 'Kunst i Kiosken' og 'Det Bæredygtige Forsamlingshus' finde sted i området.

Projekt Dyrk Naturen, som omfatter fælles dyrkningshaver, vil også finde sted i området. Desuden åbner der padelbaner i august 2024 på det område, der tidligere var en tennisbane.

https://www.frederiksberg.dk/kommunen/nyheder/udviklingen-af-frederiksberg-hospital-gaar-i-gang-i-2027

Kilde: Frederiksberg Kommune